MENÜ ×

EYOTEK Eğitim Yönetim Otomasyonu

 • EYOTEK tüm eğim kurumlarının kullanabileceği, kurum yönetimi, personel yönetimi, öğrenci yönetimi ve veli bilgilendirme temelleri üzerine oluşturulmuş bir sistemdir. Temellerini 2000li yılların başında alan program gelişerek bugünlere kadar gelmiştir.
 • Web tabanlı bir programdır. Herhangi bir kurulum gerektirmez. İnternet üzerinden çalışır.
 • Masaüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar gibi internete erişen tüm cihazlarda kullanılabilir.
 • Kullanıcı eğitim kurumu için bir internet adresi tanımlanır. Sisteme bu adresten erişimleri sağlanır.
 • Kurumun tüm internet trafiği, veri yedekleme ve bakım işlemleri EYOTEK tarafndan sağlanır.
 • Kurumun tüm çalışanları, öğrenci ve velileri EYOTEK’in doğrudan kullanıcılarıdır.
 • Veri arşivlemesini sağlayan EYOTEK ile kurumun önceki sezon kayıtlarına rahatlıkla ulaşılabilir.
 • EYOTEK, bir genel müdürlüğe bağlı birden fazla şubenin, bir genel müdürlük tarafndan takip edilebilmesini ve şubelerin ortak havuz ve personel kullanımına da olanak sağlar.

Modüller

Öğrenci Kayıt Modülü

 • Kayıt görüşmesi yapılan her öğrenciyi ön kayıt havuzuna kaydetme ve görüşmelerini arşivleme
 • Yüz yüze ve telefon ile yapılmış görüşme sayıları, bu görüşmelerin kimler tarafndan yapıldığını sunan detaylı raporlamalar
 • Ön kayıt havuzundan bir öğrenciye sözleşme oluşturarak kurumun kesin kayıtlı öğrencisi yapma
 • Kayıt sözleşmesinin sistemde düzenlenebilir olması ve çıktı alınabilmesi
 • Tüm öğrenci ve ebeveyn bilgilerini sisteme girme ve bu bilgiler aracılığı ile detaylı raporlamalar yapabilme
 • Öğrencinin sınıfını, danışmanını, müdürünü, müdür yardımcısını, rehber öğretmenini pratik bir biçimde atama
 • Öğrencilerin online olarak ön kayıt yapabilmesi

Öğrenci Devamsızlık Takip Modülü

 • Öğretmenin ders esnasında sınıf yoklamasını sistem üzerinden alabilmesi
 • Alınan yoklamaların veli ve öğrenci sayfasında anlık olarak sunulması
 • Günün ilk dersinde “İlk derse gelmemiştir” sms ile velinin bilgilendirilmesi
 • Günün sonunda öğrencinin katılmadığı derslerin bilgisinin sms ile veliye iletilmesi
 • Günlük, haftalık, aylık ve toplam devamsızlık raporlarının alınması
 • Devamsızlık raporlarının grafiksel olarak sunulması
 • Yoklama alan öğretmenlerin 'Yoklama Aldı' raporlaması

Ders Programı Modülü

 • Sınıfların ders programlarını sisteme işleme
 • Oluşturulan ders programlarında çakışma kontrolü
 • Sınıfların ders programlarını çıktı alabilme
 • Öğretmen el programlarını çıktı alabilme
 • Öğrencinin sınıfına ait ders programının veli sayfasında sunulması
 • Öğretmenin sayfasında ders programını görüntüleyebilmesi
 • Öğretmenin sayfasında yalnızca kendi ders verdiği sınıfları görüntüleyebilmesi
 • Öğretmenin ana sayfasında gün içerisinde dersinin bulunduğu sınıfların listesinin yer alması ve pratik bir şekilde yoklama girebilmesini sağlama

Ödev Verme ve Takip Modülü

 • Öğretmenlerin dersine girdiği öğrencilere süreli ve süresiz ödevler verebilmesi
 • Ödevlerin bireysel/grup ya da sınıf olarak her bir öğrenci için ayrı düzenlenebilmesi
 • Sisteme girişi yapılan ödevlerin veli sayfasında sunulması
 • Öğretmenlerin verdikleri ödevleri günü geldiğinde kontrol etmesi ve sisteme işlemesi
 • Ödev kontrol bilgilerinin ("Yaptı"/"Yapmadı"/"Eksik") her bir ders için analizleri
 • Ödev kontrol bilgilerinin ve grafiksel analizlerinin veli sayfasında sunulması
 • Gün sonunda veli cep telefonuna öğrenciye gün içerisinde verilen ödevlerin SMS ve bildirim olarak gönderilebilmesi
 • Öğretmenlerin ödev verme raporları
 • Dönemlik performans ödevlerinin online tercih edilmesi
 • Öğretmen tarafndan konusu belirlenen performans ödevlerinin öğrenci sayfasında görüntülenmesi

Etüt Verme ve Takip Modülü

 • Sistem üzerinde öğrenciye öğretmeni, rehber öğretmeni ya da yetki verilmiş bir personel tarafndan etüt girişi
 • Öğrencilere bireysel/grup ya da sınıf olarak etüd girişi yapılabilmesi
 • Girişi yapılan etüdün öğrenci ve öğretmen sayfalarında da yer alması
 • Etüt bilgilerinin bilgilendirmesinin yapılması ('Bugün Verilenler', 'Yarın Yapılacaklar' biçiminde SMS bilgilendirmesi)
 • Etüt girişi yapılacak öğretmen için mesaisine ve ders programına göre etüt girilebilir alanların sistemde belirli olması
 • Etüt yoklamasının alınabilmesi ve öğrencinin kat1ldığı/kat1lmadığı etüt bilgilerinin veli sayfasında sunulması
 • Öğrencilerin aldığı etüt sayıları, öğretmenin verdiği etüt sayılarına göre etüt verimlilik raporlamaları

Ölçme ve Değerlendirme Modülü

 • Kurumun düzenlediği YGS, LYS ve TEOG sınavlarını değerlendirme, sınav sonuç karnesi alma
 • Sınav sınıf listelerinin düzenlenmesi ve bu listelerin çıktı alınması
 • Rutin dışı (kuruma özel) sınav türlerini okuyabilme
 • Sınav sonuçlarını veli cep telefonlarına SMS olarak gönderebilme
 • Öğrenci sınav sonuçlarının soru ve konu analizi detayları ile sunulması, veli sayfasında görüntülenmesi, grafiksel olarak takip edilebilmesi
 • Tüm sınav sonuçlarının detaylı olarak öğretmen ve rehber öğretmenler tarafndan görüntülenebilmesi
 • Sınıf ortalamaları, ders ortalamaları, şube ortalamalarının detaylı analizleri

Bursluluk Sınavı Modülü

 • Bursluluk sınavı için sınıf ve kontenjan tanımlamaları yapılması
 • Bursluluk sınavı için internetten kayıt alabilme
 • İnternetten sınav giriş kartı verme
 • İnternetten kaydı esnasında sistemin sınıf doluluk kontrolüne göre sınıf seçimi yapması
 • Sınav bilgilerinin her bir öğrenciye SMS ile iletilebilmesi
 • Sınavı sistemde değerlendirerek sonuçların internet üzerinden veliye sunulması

Kulüp Modülü

 • Öğrencinin sosyal kulüplerinin veliler tarafından online tercih yapılması
 • Tercih yapılan kulüplerin idare tarafından atanması
 • İstenilen sayıda kulüp tanımlayabilme
 • Kulüpleri ders programı çizelgelerinde görüntüleyebilme
 • Kulüplere ödev tanımlayabilme
 • Kulüplerin devam takiplerini sağlama
 • Kulüplerdeki öğrencilere sms ve bildirim gönderebilme

Kütüphane Modülü

 • Kütüphanede bulunan tüm kitapları sisteme kaydetme
 • Sistem üzerinden barkod yazdırma ve kitapları barkodlama
 • Barkodlanmış kitapları bir barkod okuyucu yardımıyla öğrencilere sistem üzerinden verme, takibini sağlama
 • Öğrencinin okuduğu kitaplar, sayısı, teslim bilgilerinin detaylı raporlamaları

Bülten Modülü

 • Günlük, haftalık ve aylık bültenler tanımlayabilme
 • EYOTEK’e girilmiş öğrenci verilerinin ve istatistiklerinin bültenlere kolay biçimde yansıtılabilmesi
 • Şubedeki her bir sınıf, her bi öğrenci için ayrı bültenler hazırlayabilme
 • Tanımlanan bültenler için öğretmenler ve idarecilerin yorum girişi yapabilmesi
 • Hazırlanan bültenin baskıya uygun biçimde çıktı alınabilmesi

Ana Karne Modülü

 • Günlük, haftalık ara karneler düzenleyebilme
 • Tanımlanan zaman aralığında yer alan öğrenciye ait faaliyetlerin, sınav sonuçlarının sunulabilmesi
 • Hazırlanan karnenin baskıya uygun biçimde çıktı alınabilmesi

Yemek Menü Takip Modülü

 • Öğünler için (sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı gibi) yemek listelerini günlerine göre sisteme işleme
 • Öğünlerin veli sayfasında sunularak velinin gün gün menüyü takip edebilmesi
 • Öğretmenlerin yemek yoklaması('Tam Yedi, 'Yarım Yedi', 'Yemedi') alması
 • Yemek yoklamalarının veli sayfasında sunulması

Servis Modülü

 • Tüm servis hatları için ayrı servisler tanımlama
 • Tanımlanan her bir servise hizmet verdiği öğrencileri kaydetme
 • Öğrencinin servis bilgilerinin (Plaka, Şoför, Şoför telefon numarası, Firma sahibi telefon numarası) velinin bilgilendirmesi için veli sayfasında sunulması
 • Bir servisin öğrencilerine SMS gönderiminin yapılabilmesi

Rehberlik Faaliyetleri

 • Her bir öğrenciye özel rehberlik not girişi sağlama
 • Girişi yapılan notların “Gizli” ve “Herkese Açık” olarak görüntülenme ayarının belirlenebilmesi
 • Sınıflara toplu etkinlik girişinin yapılabilmesini sağlama
 • Rehberlik anketlerinin online yapılabilmesi
 • Optik form aracılığı ile yapılan öğrenci değerlendirme envanterlerinin değerlendirilmesi
 • Yapılan tüm anket ve değerlendirme envanterlerinin arşivlenmesi
 • Arşivlemeler yardımı ile kolay ve detaylı raporlamalar

Halkla İlişkiler (PR) Modülü

 • Kurumdan hizmet alan bireylerin memnuniyeti kapsamında halkla ilişkiler uzmanı tarafndan yapılan aramaların sisteme girilmesi
 • Arama sonuçlarına göre sisteme işlenen veli ve öğrenci sorunlarının yetkili kişiler tarafndan çözüme ulaştırılması ve bunun sistemde sunulması
 • Sisteme girilmiş farklı sorunlar ve bildiren kişilerin sayıları, çözüme ulaşt1rılan sorunların yüzdesinin detaylı raporlamaları
 • Veli ile alınan yüz yüze görüşme kararında randevu tarih ve saatinin sisteme işlenebilmesi
 • Öğrencilerle yapılan rehberlik görüşmelerinin ve düzenlenen sınıf faaliyetlerinin sisteme girilmesi, velinin bilgilendirilmesinin sağlanması

İnsan Kaynakları Modülü (Online İş Başvurusu)

 • İnternetten iş başvurusu alabilme
 • İş görüşmesi yapılan her personeli İK havuzuna kaydetme
 • Yapılan tüm İK görüşmelerini arşivleme
 • Yüz yüze, telefon ile yapılmış görüşme kayıtları ve sayısı, görüşmelerin kimler tarafndan yapıldığını sunan detaylı raporlamalar
 • İK havuzundan bir personele sözleşme yapılarak kurumun personeli haline getirilmesi
 • Tüm sözleşme yapılmış personelleri programın kullanıcısı yapabilme
 • İstenilen seviyede yetkiler verebilme
 • Mesai düzenlemesi ve takibi yapabilme
 • Her bir personel için sicil dosyası tutabilme
 • Toplantılara katılımcı olarak personel ekleyebilme
 • Görevlendirme yapabilme ve takım çalışması atayabilme

Personel Mesai Takip Modülü

 • EYOTEK'in kurumlarda yer alan parmak izi cihazları ile entegre çalışması ile personel giriş çıkışının takip edilmesi
 • Personelin daha önce sisteme işlenmiş olan yapılması gereken mesai ile kurumda bulunduğu saatlerin kontrolünün sağlanması
 • Fazla ya da eksik yapılan mesailerin hesaplanması, kontrolü, raporlaması
 • Mesai kontrolünün personelin kendi sayfasında da sunulması
 • Piyasada buluna bir çok parmak izi cihazıyla entegre çalışabilmesi

Toplantı Modülü

 • Belirlenen personel kesimine göre katılımcı ekleyebilme
 • Katılımcı yoklaması alabilme
 • Gündem belirleme ve katılımcıların gündem işleyebilmesi
 • Toplantı bilgilerinin (tarih/saat) katılımcı olarak belirlenen personelin ajandasında işaretlenmesi
 • Toplantı kararları için katılımcılar arasından yazıcı atanması
 • Toplantı kararlarının sisteme kaydedilmesi ve katılımcıların kararları görüntüleyebilmesi

Personel Görevlendirme Modülü

 • Bir veya birden çok personele bir görev tanımlama
 • Tanımlanmış görevlerin personelin zaman çizelgesinde işaretlenmesi
 • Görevini tamamlayan / tamamlayamayan personellerin raporlanması
 • Görevlendirmesi bulunan personeller arası dosya paylaşım imkanı
 • Tekrarlanan görevlerin kolayca koplanıp yeni görev oluşturabilme

Anket ve Karnelendirme Modülü

 • Kurumda çalışan tüm öğretmen, personel ve idareci için öğrencilere anket uygulayabilme (Optik form yordamı ile)
 • Kurumun istediği tüm alanlara yönelik online anket tanımlayabilme
 • Birden fazla departman, özelliğe ait soruları aynı anket içerisinde düzenleyebilme
 • Anketleri görüntüleme yetkisinin kullanıcı bazlı olarak belirlenebilmesi
 • Anketleri değerlendirme, hızlı ve detaylı sonuç görüntüleyebilme
 • Anket sonuç listeleri ve karneleri oluşturabilme

İletişim Modülü

 • Personel, anne, baba, öğrenci gruplarına gelişmiş filtreleme kullanarak özel bilgilendirme SMS’leri gönderebilme
 • ÖRNEK: 3 nolu servis öğrenci velilerine ya da piyano kulübündeki öğrencilere SMS atabilme
 • SMS’lerin " İletildi", " İletilmedi", " Beklemede" biçiminde iletim raporlamaları
 • SMS Onay ile hazırlanan SMS'lerin yönetici onayına sunularak gönderim yapılması
 • Veliye gönderilen SMS’lerin veli sayfasında toplu olarak sunulması
 • Öğrencinin düzenlenen etüt saatlerinin, ödevlerinin, sınav yoklamalarının SMS ile bilgilendirilmesi
 • Geciken ödeme bilgilendirmesinin SMS ile yapılabilmesi
 • Kurum personelleri, yöneticilerinin; öğretmen-veli ve öğrencilerinin arasındaki mesajlaşma
 • ÖRNEK: Bir öğretmenin dersine girdiği bir sınıfn bir öğrencisine ya da sınıfn tamamına istediği bir mesajı gönderebilmesi
 • Yöneticilerin belirli bir görev grubuna veya tüm çalışanlarına duyurular yapabilmesi
 • Duyurularda dosya ekleyebilme ve paylaşabilme imkânı

Finansal İşlemler Modülü

 • Öğrenci kaydı alınırken ödemesinin düzenlenmesi
 • Kalemlere ayrılmış biçimde ayrıntılı özet ve günlük kasa sunulması
 • Öğrenci taksitleri ödemesinin gelir olarak kaydedilmesi
 • Personel maaşlarının gider olarak kaydedilmesi
 • Gelir ve diğer gelir kalemleri oluşturabilme
 • Gider kalemleri oluşturabilme
 • Ekstra gelir tanımlamaları yapılarak öğrencilerden toplanan faaliyet ücretlerinin sisteme girilebilmesi
 • Fatura işlenmesi ve çıktı alınabilmesi
 • Ödeme senet ve makbuz dökümlerinin sistemden çıktı alınabilmesi

Ajanda ve Akademik Takvim Modülü

 • Kullanıcıların tamamının ana sayfalarında ajanda yer alması
 • Kurumun girişini yaptığı akademik planlamanın, toplantıların ajandada işaretlenmesi
 • Akademik takvimin sınıflara göre girilmesi durumunda tüm kullanıcılar (veli ve öğrenciler dahil) tarafndan planlamanın izlenmesi
 • Ajandanın kişiselleştirilebilir olması ile planlanan işlemlerin takibini sağlaması

Kullanıcı Yetkilendirme Modülü

 • Tüm kullanıcılara modül bazında okuma/yazma/düzeltme/silme yetkilerinin ayrı olarak verilebilmesi
 • Birden fazla şubesi olan kurumlarda 'Kendisi', 'Şubesi' veya tüm şubeler gibi yetki dilimlerinin belirlenebilmesi
 • Yetki dahilinde personelin görev ünvanına göre ana sayfa düzenlemesinin yapılması
 • ÖRNEK : Müdürün sts raporlarını; yönetim kurulunun kayıt raporlarını ve ciroları ana sayfasında görüntüleyebilmesi
 • Öğretmen kullanıcılar için ayrı kullanıcı menüleri sunulması

Android - iOS Uygulaması

 • Google Play ve App Store mağazalarından indirilebilecek EYOTEK uygulamasıyla velilerin, çocuklarının bilgilerine cep telefonları veya tabletleri üzerinden rahatlıkla ve çok pratik bir şekilde ulaşabilmesi
 • Kullanıcı kolaylığı adına kullanıcı adı ve şifresinin yalnızca bir kere girilmesi
 • Birden fazla çocuğu aynı kurumda okuyan bir veli için 'Öğrenci Değiştir' seçeneği ile tek bir uygulamadan çocuklarının bilgilerine ulaşabilmesi
 • 'Ödev', 'Etüt', 'Yemek', 'Faaliyet', 'Sınav', 'Ödeme', 'Yazılı' alanlarında veliye bildirim gönderilmesi

Demo İçin Randevu Alınız